Audytor ISO zawód przyszłości?

Audytor ISO to zawód, który bardzo mocno zyskuje na popularności między z innym w związku z jego zapotrzebowaniem. Zawód ten cechuje się stabilnością zatrudnienia i bardzo dobrymi zarobkami. Jednak warto mieć na uwadze to, że zawód audytora wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bycia na bieżąco ze zmianami w prawie i na rynku.

Na czym polega praca audytora?

Praca audytora polega na poszukiwaniu lepszych metod działalności firmy, jednostki czy organizacji. Audytor przeprowadza kontrolę pod kątem prawidłowości działania procesów w określone dziedzinie. Kontrola obejmuje:

 • finanse,
 • organizację pracy firmy, jednostki czy organizacji,
 • sposób zarządzania zasobami ludzkimi.

 

W zależności od wybranego obszaru audytor może dokonać:

 

 • audytu operacyjnego, czyli badania efektywności wykorzystania zasobów,
 • audytu informatycznego,
 • audytu zgodności, czyli sprawdzenie przestrzegania procedur oraz zrozumiałości ich formy,
 • audytu finansowego.

 

Zadania audytora są określane jako niezależne i obiektywne działanie, które ma na celu zwiększenie korzyści działania firmy, jednostki czy organizacji. Polega na dokonywaniu systematycznego przeglądu, kontroli i oceny różnych czynników, które składają się na efekt końcowy. Wnioski z przeprowadzonego audytu systemów zarządzania ISO stanowią wsparcie dla firmy, jednostki czy organizacji w podejmowaniu decyzji odnośnie kierunku działania. Audytor może zostać również powołany przez dyrektora określonego zakładu spośród jego pracowników, którzy odbyli odpowiednie szkolenie w zakresie właściwego systemu zarządzania jakością ISO oraz legitymują się certyfikatem audytora ISO.

Jakie kwalifikacje musi posiadać audytor ISO?

Audytor może wykonywać swoją pracę w sektorze prywatnym oraz publicznym. Pracując w sektorze prywatnym praca audytora nie jest regulowana przepisami. Przyjmuje się, że są one takie same jak do pracy w sektorze publicznym. Zatem audytor powinien:

 • posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskich,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać pełnię praw publicznych,
 • być osobą niekaralną między innymi za przestępstwa skarbowe,
 • posiadać wykształcenie wyższe co najmniej w stopniu licencjata,
 • posiadać bardzo dobrą znajomość regulacji prawnych i konkretnej branży.

 

Audytor powinien dodatkowo spełniać jeden z czterech warunków:

 • posiadać przynajmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA czy CFA.
 • legitymowanie się uprawnieniami biegłego rewidenta,
 • posiadać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego,
 • posiadać dwuletnią praktykę,
 • zdanie w latach 2003-2006 pozytywnie egzaminu na audytora.

 

Certyfikaty uzyskane wymaga zdania egzaminu i pozwala na pracę na terenie całej Unii Europejskiej. 

Jakimi cechami powinien wyróżniać się kandydat na audytora ISO?

Cechy kandydata na audytora określa norma ISO i są to:

 • etyczność,
 • niezależność,
 • otwartość,
 • zdecydowanie,
 • elastyczność,
 • wytrwałość,
 • umiejętność stosowania zasad dyplomatycznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania pracy,umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, opracowywania i weryfikowana informacji,
 • umiejętność wnioskowania na podstawie pozyskanych informacji,umiejętność zachowania poufności,
 • umiejętność przygotowywania raportów,
 • znajomość technik próbek losowych.

Czym jest tak audyt systemów zarządzania ISO, którego dokonuje audytor?

Audyt systemu zarządzania ISO to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu i jego oceny, która pozwala określić stopień spełnienia kryteriów audytu. Systematyczność oznacza, że przeprowadzanie audytu odbywa się regularnie. Niezależność oznacza, że audyt jest przeprowadzony bez żadnych nacisków na audytora. Udokumentowanie procesu audytora oznacza, że zostały przeprowadzone zapisy z planowania, przygotowania oraz przeprowadzenia audytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *