Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe określa się, jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mają ścisły związek z wykonywaną pracą. Mowa o zdarzeniach doprowadzających do powstania strat. Poprzez straty z kolei rozumie się wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w związku z zagrożeniami zawodowymi, jakie występują w środowisku pracy bądź sposobem wykonywania pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest z kolei systematycznym badaniem wszystkich aspektów pracy, które przeprowadza się w celu stwierdzenia, które zagrożenia mogą powodować uraz bądź pogorszenie się stanu zdrowia. Badaniu podlega również środowisko pracy, względem możliwości wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń. Jeśli zaś niemożliwa jest redukcja zagrożeń, badanie obejmuje rozważania nad działaniami, jakie należy podjąć celem ograniczenia ryzyka zawodowego, z ów zagrożeniami związanego. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego jest w stanie zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń, które występują w danym środowisku pracy.

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego można również upewnić się, że prawdopodobieństwo wypadków bądź zachorowań powstałych w wyniku istniejących zagrożeń, jest na możliwie najniższym poziomie. To ważne, bowiem skutki zagrożeń powodują zmniejszenie się kadry pracującej – tymczasowo bądź na stałe. Zmniejszenie efektywności pracy, zwiększenie kosztów, w tym związanych z opcją podnoszenia składki ubezpieczenia zdrowotnego. Pod uwagę trzeba brać również koszty ewentualnych postępowań sądowych i tym podobnych.

Jak pracodawca powinien przekazać informacje o ryzyku zawodowym?

Podczas konsultacji BHP pracodawca powinien konsultować z pracownikami wszystkie kwestie związane z ryzykiem zawodowym. Konsultacje są okazją do przekazania informacji o higienie pracy, bezpieczeństwie i ryzykiem związanym z wykonywaną pracą.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. O ów można powiedzieć, iż jest to fundamentalne narzędzie. Z jednej strony pozwalające zagwarantować bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, w miejscu pracy, a następnie podlegające regularnej kontroli, która kolejno wpływa na zachowanie stosownych warunków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego sprzyja nie tylko zachowaniu stosownych warunków pracy – bezpiecznych i komfortowych oraz higienicznych, ale i pozwala ograniczyć straty finansowe, straty kadrowe, jak i redukować inne kłopoty związane z wypadkami lub chorobami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *