Jak transportować odpady?

Każdy zakład komunalny posiada dosyć trudny problem do rozwiązania, jakim jest odpowiedni transport odpadów. Z pozoru sprawa wygląda niepozornie, jednak aby w odpowiedni sposób wykonać transport odpadów, należy uwzględnić wiele ważnych aspektów. Np. dobór pojazdu i koszty z nim związane, między innymi ubezpieczenie, paliwo czy ewentualne naprawy. Ponadto każdy zakład komunalny musi posiadać zaplecze logistyczne, ponieważ odbiór odpadów należy przeprowadzić w uporządkowany sposób. Aspekty te są jednak najmniejszym problemem, dotyczącym transportu odpadów…

Czytaj dalej:

⇓pozwolenie na transport, ⇓potrzebna dokumentacja, ⇓wniosek pozwolenie zintegrowane cena

Aby móc przeprowadzić odbiór odpadów i ich odpowiedni transport, każdy zakład komunalny musi posiadać pozwolenie na transport odpadami. Warto zaznaczyć, że są wyjątki, kiedy dana placówka nie potrzebuje pozwolenia, jednak są to zakłady bardzo nieliczne, ponieważ prawo dotyczące transportowania odpadów jest restrykcyjne.

Wniosek o pozwolenie na transport odpadów powinien zawierać kilka istotnych kwestii, przede wszystkim:

  • opis sposobu transportu odpadów i plan ich odbioru
  • wyszczególnienie składu chemicznego oraz ich właściwości
  • wskazanie ilości odpadów, która będzie odbierana
  • opis oddziaływania odpadów na środowisko
  • opis miejsca oraz sposobu magazynowania odbieranych odpadów.

Aby otrzymać pozwolenie na transport odpadów, należy posiadać wniosek pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie te jest w pewnym sensie formą licencji, która nakładana jest na zakład komunalny uzyskiwana na drodze instalacji przemysłowych, jak na przykład oczyszczalnie ścieków komunalnych. W zapisie dotyczącym wniosku pozwolenia zintegrowanego znajdują się odpowiednie wymogi dotyczące samej instalacji wymaganych urządzeń, z użyciem najlepszych dostępnych technik – także podczas eksploatowania urządzenia, już po samej instalacji. W pozwoleniu zintegrowanym ważnym elementem jest również ustalenie zasad oraz postępowania odpadami, które są zgodne z określoną ustawą dotyczącą odpadów.

Warto zaznaczyć, że podmioty, które nie posiadają zarówno pozwolenia zintegrowanego oraz wniosku o pozwolenie na transport odpadów, działające w sposób niezgodny z prawem, mogą zostać nałożone karą grzywny w wysokości minimum 5000 złotych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *