Kiedy musisz ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne?

Ostatnio pisaliśmy o operacie wodnoprawnym – dokumencie niezbędnym, jeśli ubiegasz się o pozwolenie wodnoprawne. Przekonaj się kiedy musisz je posiadać.

Gdy w grę wchodzi konieczność szczególnego korzystania z wód, pozwolenie wodnoprawne staje się właściwie najważniejszym dokumentem. Dokumentem, na podstawie którego określone zostają zasady, na jakich można korzystać z wód, obowiązki względem osoby podejmującej się takich działań, a także związane z planowaniem i budową urządzeń pomiarowych. Operat wodnoprawny niezbędny do uzyskania pozwolenia, winien składać się z formy opisowej oraz graficznej. Kiedy należy ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne?

Przede wszystkim wtedy, gdy w grę wchodzi szczególne korzystanie z wód, jak i działania obejmujące regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych czy też rolnicze wykorzystanie ścieków – mając na uwadze zakres nieobjęty zwykłym korzystaniem z wód. Pozwolenie jest niezbędne, gdy do urządzeń kanalizacyjnych mają zostać wprowadzone ścieki wraz z substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. W tym ostatnim wypadku pozwolenia wodnoprawne mają charakter pozwoleń emisyjnych. Oznacza to, iż są wydawane z uwzględnieniem rozdziałów 1-4 z działu IV tytułu III ustawy Prawa ochrony środowiska.


Istnieją kolejno przypadki, w którym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wyłączone, a mianowicie:

–w przypadku holowania oraz spławu drewna,

–gdy w grę wchodzi uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,

–dla wykonywania pilnych prac podczas powodzi,

–podczas rybackiego korzystania ze śródlądowych wód powierzchniowych,

–w przypadku wycinania roślin na potrzeby utrzymania odpowiedniej kondycji wód, szlaków żeglugowych, a także remontu urządzeń wodnych,

–dla wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,

–dla poboru wód powierzchniowych bądź podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę,

–dla wykonywania urządzeń niezbędnych do zwykłego korzystania z wód,

–gdy wymagane jest odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych.

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na okres maksymalnie 20 lat, o ile zakład składający wniosek nie wnioskował na krótszy okres, bądź też, gdy w grę nie wchodzą indywidualne ustalenia zgodnie z Prawem wodnym.

Uwaga: Koszty raportu zależą od zakresu współpracy i wielkości operatu wodnoprawnego. Przy przygotowywaniu ceny operatu wodnoprawnego bierze się pod uwagę zakres inwestycji i ilość obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji oraz sprawdza się, czy wymagany jest projekt budowlany, dlatego koszty pozwolenia wodnoprawnego ustalane są indywidualnie do potrzeb klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *