Postępowanie powypadkowe

Gdy następuje wypadek przy pracy, każdy z pracowników świadków wydarzenia , a w szczególności przełożony pracownika musi niezwłocznie po pierwsze udzielić pomocy poszkodowanemu a następnie zawiadomić o zdarzeniu inspektora ds BHP. Jeżeli pracownik, który uległ wypadkowi jest w stanie, który mu to umożliwia, musi on niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego przełożonego i to jeszcze tego samego dnia. Może się zdarzyć, że skutki wypadku ujawniły się później, w tym wypadku pracownik, który uległ wypadkowi musi zawiadomić swojego przełożonego bezpośrednio po ujawnieniu się skutków wypadku.

Jeżeli pracownik ma co do tego wątpliwości, powinien dokonać niezwłocznie konsultacji BHP. Pracownik, jeżeli pozwala mu na to jego stan zdrowia zawiadamia swojego przełożonego o wypadku w formie pisemnej. Ten, w ślad za pismem zobowiązany jest tego samego dnia lub następnego zawiadomić, również w formie pisemnej inspektora ds BHP.  Jeżeli pracownik, który uległ wypadkowi nie jest w stanie samodzielnie złożyć zawiadomienia o wypadku, obowiązek ten spoczywa na jego przełożonym.

Kolejnym zadaniem wynikającym z procedury powypadkowej jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Obowiązkowe czynności dla tego punktu procedury polegają na pozostawieniu miejsca wypadku nienaruszonym. Nie wolno uruchamiać maszyn i urządzeń, zmieniać ich położenia oraz położenia innych przedmiotów, nie wolno też dopuścić do miejsca wypadku osób niepowołanych do tego.

Pracownik, który uległ wypadkowi i jest w stanie samodzielnie wykonać następne czynności, musi zgłosić się do najbliższej lub właściwej placówki medycznej w celu leczenia lub konsultacji medycznej. Po konsultacji z lekarzem całą dokumentację musi przekazać inspektorowi BHP. Dokumentacja medyczna stanie się załącznikiem w dokumentacji powypadkowej.

Inspektor BHP, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku przy pracy tworzy zespół powypadkowy do wyjaśnienia okoliczności wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzi on sam oraz przedstawiciel pracowników, który będzie posiadał aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu podczas konsultacji BHP i szkoleń.

Zespół powypadkowy podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej następnego. Szczegółowo wyjaśnia wszelkie okoliczności tworząc dokumentację powypadkową. Zespół powypadkowy może również korzystać ze wszelkich materiałów i dokumentów gromadzonych przez organy prowadzące śledztwo.

Zespół powypadkowy, po ustaleniu przyczyn wypadku, w okresie 14 dniu od zakończenia czynności sporządza protokół powypadkowy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *