Prawne aspekty wprowadzania kosmetyków na rynek

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego to wynik badań, podczas których sprawdza się bezpieczeństwo danego produktu kosmetycznego. Dzięki temu raportowi każdy producent kosmetyków może bez problemu wypuścić swój produkt na rynek, dlatego przed rozpoczęciem sprzedaży kosmetyków, należy przeprowadzić odpowiednie badania.

Raport od prawnej strony

By raport był wiarygodny i zgodny z prawem, musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi.

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego składa się z dwóch części. Część A zawiera informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, natomiast część B to ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Część A

Przedstawia przede wszystkim ilościowy i jakościowy skład produktu, jego właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność, jakość mikrobiologiczną, zanieczyszczenia znajdujące się w produkcie, materiał, z którego zostało wykonane opakowanie, narażenie na działanie badanego produktu kosmetycznego, narażenie na działanie substancji, profil toksykologiczny substancji, niepożądane działania kosmetyku, a także istotne informacje na jego temat. Podczas tworzenia raportu jednym z ważniejszych etapów jest ten, który dotyczy profilu toksykologicznego substancji wchodzących w skład danego produktu kosmetycznego. Najważniejsza jest w tym przypadku ocena toksyczności lokalnej, czyli drażniące działanie składników preparatu na skórę i oczy, a także na interakcje substancji. Niezwykle ważny jest również skład danego kosmetyku, który podawany jest zgodnie z INCI, co oznacza, iż na samym początku znajdują się substancje, których jest najwięcej w danym produkcie, natomiast na końcu te, których jest najmniej.

Istotne dla każdego klienta są również informacje o miejscu stosowania danego kosmetyku, powierzchni aplikacji oraz częstotliwości stosowania.

Część B

Z kolei, jeśli chodzi o drugą część raportu, to zawiera ona ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, na którą składa się wniosek z oceny, ostrzeżenia i instrukcje stosowania, które powinny znajdować się na etykiecie, a także kwalifikacje eksperta oraz zatwierdzenie części B. Wniosek z oceny powinien zawierać informacje czy produkt jest bezpieczny, czy produkt jest bezpieczny z pewnymi ograniczeniami, czy produkt nie jest bezpieczny w normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania.

Kwalifikacje eksperta

Osoba, która przeprowadza ocenę bezpieczeństwa danego kosmetyku, musi mieć nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale również doświadczenie w tej dziedzinie i tytuł Safety Assessora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *